Poprawność językowa

Każdy z nas, mówiąc lub pisząc różnego rodzaju teksty, stara się używać poprawnych zwrotów i unikać błędów. Na tym właśnie polega poprawność językowa, będąca własnością każdego tekstu.

Dbałość o poprawność powinna być zgodna z normą językową, czyli zasadami, które określają, jak posługiwać się środkami językowymi.

Kryteria poprawności językowej

Wśród kryteriów poprawności językowej możemy wyróżnić:

- kryterium wystarczalności języka – za poprawne uznawane są te wyrazy, które na stałe weszły do języka (należą do nich m.in. zapożyczenia);

- kryterium ekonomiczności języka – za poprawne uznawane są te elementy języka, które pozwalają na jasny przekaz, bez zbytniego wysiłku ze strony zarówno nadawcy, jak i odbiorcy tekstu;

- kryterium funkcjonalności środków językowych – poprawne są te środki językowe, które współgrają z funkcją, jaką pełnią w danym tekście;

- kryterium stopnia rozpowszechnienia – jeśli dane słowo jest w powszechnym użyciu, to jest uznawane za poprawne.

Hiperpoprawność

Mówiąc o poprawności językowej, należy również wspomnieć o hiperpoprawności.

Hiperpoprawność polega na rezygnowaniu z form zgodnych z normą językową na rzecz środków, które są uznawane za poprawne tylko przez osobę mówiącą. Uwidacznia się ona przede wszystkim na poziomie fleksji i słowotwórstwa.

Komentarze