Przecinek przed ani

Wyraz ani pełni w zdaniu funkcję spójnika. Łączy zdania lub ich części. Może występować również w charakterze partykuły.

  

Ani jako spójnik

Ani łączy równorzędne części zdania w zdaniu zaprzeczonym albo przeczące zdania w zdaniu złożonym.

Nie stawia się przed nim przecinka, np.

Nie chcę herbaty ani kawy.

W moim domu nie ma telewizora ani radia.

Nie uczył się ani nie pracował.

 

Jeśli ani wprowadza do zdania dopowiedzenie albo wtrącenie, stawia się przed nim przecinek, np.

Nie przyszedł na umówione spotkanie, ani też nie zawiadomił nikogo.

 

Jeśli ani zostaje powtórzone, to przecinek stawia się przed drugim i każdym kolejnym spójnikiem, np.

Nie mogłam ruszyć ani ręką, ani nogą.

Ani nie pracowałem, ani nie odpocząłem.

 

Ani jako partykuła

Jeśli ani występuje jako słowo wzmagające przeczenie, to nie stawia się przed nim przecinka, np.

Nie miał ani grosza.

Nie powiedziała ani słowa.

Komentarze