Przecinek przed bądź

Wyraz bądź pełni w zdaniu funkcję spójnika. Łączy zdania lub części zdań. Wyraża możliwą wymienność albo wykluczanie się ich treści.

 

Przed bądź nie stawia się przecinka, np.

Przyjadę do ciebie tramwajem bądź autobusem.

Zebranie odbędzie się w piątek bądź czwartek.

Latem wyjadę nad morze bądź zostanę w domu.

 

Bądź występuje niekiedy w połączeniu z innymi wyrazami: to, też, czy.

Nie stawia się przed nim przecinka, np.

Dokumenty proszę dostarczyć osobiście bądź też przesłać listownie.

 

Jeśli bądź zostanie powtórzone w zdaniu, to przed drugim i każdym kolejnym spójnikiem stawia się przecinek, np.

Na deser podam bądź lody, bądź ciasto.

Egzamin można zdawać bądź ustnie, bądź pisemnie.

 

Wyraz bądź występować może również w roli partykuły w połączeniu z wyrazami: kto, co, gdzie, kiedy, dokąd, którędy. Wskazuje wówczas na nieokreśloność osoby, rzeczy, miejsca, czasu, kierunku (ktokolwiek, cokolwiek, gdziekolwiek etc.).

Wyrażenia nie oddziela się przecinkami, np.

Połóż to gdzie bądź.

Zawołaj kogo bądź.

 

Wyraz bądź występuje również w wyrażeniu bądź co bądź, które wskazuje na dodatkowe uzasadnienie treści.

Zwykle nie oddziela się go przecinkami, np.

To twój bądź co bądź ojciec.

 

Komentarze