Przecinek przed bo

Wyraz bo pełni w zdaniu funkcję spójnika. Wprowadza podrzędne zdania składowe wyrażające przyczynę lub możliwy skutek. Dołącza również części zdania stanowiące wyjaśnienie czy rozwinięcie treści.

 

Przed bo zawsze stawia się przecinek, np.

Zostaniemy dziś w domu, bo na dworze jest bardzo zimno.

Wiem, bo czytałem o tym w gazecie.

Załóż czapkę, bo zmarzniesz.

Te informacje są dla nas nieprzydatne, bo nieaktualne.

 

Wyraz bo występuje ponadto jako partykuła wzmacniająca (zwykle przed powtórzonym wyrazem).

Stawia się przed nim przecinek, np.

Drogie, bo drogie, ale jakie piękne.

Komentarze