Przecinek przed bowiem

Wyraz bowiem pełni w zdaniu funkcję spójnika. Wprowadza podrzędne zdanie składowe w zdaniu złożonym. Wyraża przyczynę, wyjaśnienie, uzasadnienie.

 

Przed bowiem stawia się przecinek, np.

Nie przyszedł dziś do szkoły, bowiem zachorował.

Nie była w stanie tego udowodnić, bowiem brakowało jej argumentów.  

Porozumienie międzynarodowe nie jest możliwe, bowiem żadna ze stron nie zgodzi się na proponowane warunki.

 

Zwykle bowiem występuje jednak na dalszym miejscu w zdaniu składowym. W tej sytuacji oddziela się przecinkiem całe wprowadzone przez spójnik zdanie, np.

Nie zrobiłam zakupów, zapomniałam bowiem zabrać ze sobą portfel.

Sąd wydał wyrok skazujący, zgromadzone dowody nie pozostawiały bowiem wątpliwości.

Rząd podjął radykalne kroki, tego bowiem oczekiwali obywatele.

 

Spójnik bowiem może występować również w zdaniu pojedynczym, nawiązuje wówczas do treści wcześniejszego zdania.

Nie stawia się przed nim przecinka, np.

Nie będę rozwijać tego tematu. Był on bowiem wielokrotnie poruszany w naszym gronie.

Zrezygnowałam z tej podróży. Obawiałam się bowiem, że mogłaby być niebezpieczna.

Komentarze