Przecinek przed by

Wyraz by pełni w zdaniu funkcję spójnika. Wprowadza podrzędne zdania składowe w zdaniu złożonym. Wyraża cel lub skutek treści zdania nadrzędnego.

 

Przed by stawia się przecinek, np.

Uczył się dużo, by zdać egzamin.

Marzę o tym, by znów tam pojechać.

Jesteś zbyt młoda, by tak myśleć.

Zawsze się staram, by wszyscy byli zadowoleni.

 

Jeżeli by znajduje się na początku zdania złożonego, to całe zdanie składowe oddziela się przecinkiem, np.

By zdążyć dzisiaj do pracy, jechałem szybciej niż zwykle.

By schudnąć, przeszłam na restrykcyjną dietę.

By rozwiązać to zadanie, trzeba znać wzór.

 

Jeżeli by znajduje się w środku zdania złożonego, to wtrącone zdanie ujmuje się w dwa przecinki, np.

Nauczyciel prosił, by tego nie robili, wszystkich uczniów.

 

Wyraz by występuje również w połączeniach wyrazowych, takich jak: by nie rzec, by nie powiedzieć itp. Służą one do złagodzenia treści i mają charakter dopowiedzeń lub wtrąceń.

Wydziela się je przecinkami, np.

To była lekkomyślność, by nie powiedzieć głupota.

Był znany z odwagi, by nie rzec brawury.  

Komentarze