Przecinek przed choć

Wyraz choć występuje w zdaniu w roli spójnika lub partykuły. O postawieniu przed nim przecinka decyduje pełniona przez niego funkcja.

 

Choć jako spójnik

Choć jako spójnik wprowadza podrzędne zdania składowe lub części zdania. Wyraża kontrast, przeciwieństwo, akcentuje nieskuteczność, zapowiada wystąpienie czegoś wbrew oczekiwaniom.

Przed choć stawia się przecinek, np.

Uprawiał sport, choć był niepełnosprawny.

Poszła tam, choć nie powinna.

Nie lubię jej, choć muszę przyznać, że nie brakuje jej inteligencji.

 

 

Jeśli choć znajduje się na początku zdania złożonego, przecinkiem oddziela się całe zdanie składowe, np. 

Choć jestem przeziębiony, muszę iść do pracy.

Choć nie jestem o tym przekonany, zrobię to.

Choć nie lubię oglądać takich filmów, pójdę z tobą do kina.

 

Choć jako partykuła

Choć jako partykuła wzmacnia i akcentuje treści.

 

Nie stawia się przed nim przecinka, np.

Zrób choć zakupy.

Powinieneś choć przeprosić.

Pozwól mi choć raz odpocząć.

Komentarze