Przecinek przed chociaż

Wyraz chociaż występuje w zdaniu w roli spójnika lub partykuły. O postawieniu przed nim przecinka decyduje pełniona przez niego funkcja.

 

Chociaż jako spójnik

Chociaż jako spójnik wprowadza podrzędne zdania składowe lub części zdania. Wyraża kontrast, przeciwieństwo, akcentuje nieskuteczność, zapowiada wystąpienie czegoś wbrew oczekiwaniom.

Przed chociaż stawia się przecinek, np.

Zdał egzamin, chociaż w ogóle się nie uczył.

Muszę tam iść, chociaż nie mam na to ochoty.

Ten odkurzacz, chociaż nowy, nie działa.

 

Jeśli chociaż znajduje się na początku zdania złożonego, przecinkiem oddziela się całe zdanie składowe, np.  

Chociaż jestem chory, pójdę dziś do pracy.  

Chociaż wciąż jest zima, robi się coraz cieplej.

Chociaż bardzo cię lubię, nie mogę się z tobą zgodzić.

 

Chociaż jako partykuła

Chociaż jako partykuła wzmacnia i akcentuje treści.

 

Nie stawia się przed nim przecinka, np.

Mogłaś chociaż przeprosić.

Daj mi chociaż dzisiaj spokój.

Posprzątaj chociaż w swoim pokoju.

Komentarze

~ Espanol umie ja jezyka polski
4/28/22, 2:14 PM
jako sięt piszeo wyrazy: thuż czyc tchórz