Przecinek przed co

Wyraz co może występować w zdaniu w różnych rolach. O postawieniu przecinka decyduje pełniona przez niego funkcja.  

 

Kiedy stawia się przecinek przed co?

Przecinek przed co stawia się, kiedy wprowadza podrzędne zdania składowe, np.

Zapomniałam, co mówiłeś wczoraj.

Znaleźliśmy kogoś, co chętnie podejmie się tego zadania.

Robił, co chciał.

 

Przecinek przed co stawia się, kiedy występuje przed orzeczeniem, np.

To, co jest dobre dla ciebie, nie musi być odpowiednie dla mnie.

Dobra książka to coś, co lubię najbardziej.

Chcę ci życzyć wszystkiego, co najlepsze. (wszystkiego, co jest najlepsze)

 

Kiedy nie stawia się przecinka przed co?

Nie stawia się przecinka przed co, kiedy występuje w konstrukcjach z dwoma czasownikami, z której jeden to bezokolicznik, np.

Nie mam co robić.

U nich w domu nie było co jeść.

 

Nie stawia się przecinka przed co, kiedy występuje w funkcji partykuły wzmacniającej, np.

Opuszczał lekcje co najmniej raz w tygodniu.

Do kina chodzę średnio co miesiąc.

 

Komentarze

~ Polak
5/24/23, 8:24 PM
"Znaleźliśmy kogoś, co chętnie podejmie się tego zadania." W powyższym zdaniu podmiot-osoba jest jednocześnie rzeczą, jak rozumiem? W przeciwnym razie zdanie brzmiałoby następująco: "Znaleźliśmy kogoś, kto chętnie podejmie się tego zadania."
~ Aneta
5/6/21, 7:29 PM
A gdy "co" występuje na końcu zdania? Np. Wiecie co? – sądzę, że nie powinno być przecinka, ale nie jestem tego pewna, Będę wdzięczna za odpowiedź.