Przecinek przed dopóki

Wyraz dopóki pełni w zdaniu funkcję spójnika. Wprowadza podrzędne zdania składowe w zdaniu złożonym. Wyraża czasową relację zdarzeń.

 

Przed dopóki stawia się przecinek, np.

Biegłem, dopóki nie poczułem zmęczenia.

Nie przyjdę do szkoły, dopóki będę chory.

 

Jeśli dopóki występuje na początku zdania złożonego, to przecinkiem wydziela się całe wprowadzone przez spójnik zdanie składowe, np.

Dopóki trwały wakacje, byliśmy szczęśliwi.

Dopóki tu mieszkam, nie pozwolę na to.

 

Jeśli dopóki występuje w środku zdania złożonego i wprowadza wtrącenie, to ujmuje się je w dwa przecinki, np.

Tak długo, dopóki na morzu był sztorm, musieliśmy czekać cierpliwie w porcie.

 

Wyraz dopóki występuje również jako składnik połączeń: dopóki...,dopóty...; dopóki...,póty...; dopóty...,dopóki...

Między zestawionymi członami stawia się przecinek, np.

Dopóki był upał, dopóty nie wychodziłem z domu.

Dopóty nie wychodziłem z domu, dopóki był upał.

 

Komentarze