Przecinek przed dzięki temu

 Wyrażenie dzięki temu pełni w zdaniu funkcję spójnika. Wprowadza zdanie składowe w zdaniu złożonym. Wyraża skutek pozytywny, określa sprzyjające okoliczności. Treść wprowadzonego zdania jest konsekwencją lub rezultatem treści zdania pierwszego.

 

Przed dzięki temu stawia się przecinek, np.

Na dworzec dotarłem o szesnastej, dzięki temu zdążyłem na pociąg.

Lekcje odrobiłam zaraz po przyjściu ze szkoły, dzięki temu mam wolny wieczór.

Codziennie rano biegam w pobliskim parku, dzięki temu mam świetną formę.

 

Często przyimek dzięki łączy się z rzeczownikiem w celowniku, nie stawia się przed nim przecinka, np.

Zdałam ten egzamin dzięki twojej pomocy.

Odniosła sukces dzięki odwadze.

Możemy pomagać najbardziej potrzebującym dzięki waszej hojności.

 

Jeśli dzięki + celownik znajduje się na początku zdania, to również nie oddziela się go od reszty wypowiedzi, np.

Dzięki temu nauczycielowi polubiłam fizykę.

Dzięki twojemu zaangażowaniu nasza firma odniosła sukces.

 

Komentarze