Przecinek przed gdy

Wyraz gdy wprowadza podrzędne zdania składowe w zdaniu złożonym. Określa czas zdarzenia, o którym mowa w zdaniu nadrzędnym.

 

Przed gdy stawia się przecinek, np.

Było południe, gdy się obudziłem.

Nie lubię, gdy się tak zachowujesz.

Skończyłam studia, gdy miałam dwadzieścia pięć lat.

 

Jeśli gdy występuje na początku zdania złożonego, to przecinek stawia się po zdaniu składowym, które wprowadza, np.

Gdy wracałam do domu, zerwał się silny wiatr.

Gdy w końcu się spotkamy, wszystko dokładnie ci opowiem.

 

Wyraz gdy występuje również w połączeniach wyrazowych, takich jak: podczas gdy, dopiero gdy, teraz gdy, właśnie gdy, w chwili gdy, które łączą zdanie nadrzędne z podrzędnym.

Przecinek stawia się przed całym połączeniem, np.

Zrozumiałam to, dopiero gdy sama tego doświadczyłam.

Śpisz, podczas gdy powinieneś być już dawno w pracy.  

 

Komentarze