Przecinek przed gdyż

Wyraz gdyż pełni w zdaniu funkcję spójnika. Wprowadza podrzędne zdania składowe w zdaniu złożonym. Wyraża przyczynę, uzasadnienie, rację lub możliwy skutek.

Znaczy tyle co ponieważ, bo.

 

Przed gdyż stawia się przecinek, np.

Nie mogę z tobą jechać, gdyż jestem chora.

Milczał, gdyż nie miał już nic do powiedzenia.

Nie mówiłam ci o tym, gdyż nie wiedziałam, że to cię zainteresuje.

Musimy się pospieszyć, gdyż pociąg odjeżdża za piętnaście minut.

 

Komentarze