Przecinek przed gdzie

Wyraz gdzie wprowadza podrzędne zdania składowe w zdaniu złożonym. Określa bliżej miejsce, o którym mowa w zdaniu nadrzędnym.

 

Przed gdzie stawia się przecinek, np.

Wiem, gdzie jesteś.

Byłem w kraju, gdzie panują dziwne zwyczaje.

Najbardziej lubię miejsca, gdzie nie ma zbyt wielu ludzi.

Powiedz mi, gdzie się ukrywasz.

 

Jeżeli gdzie znajduje się na początku zdania złożonego, to całe zdanie składowe oddziela się przecinkiem, np.

Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.

 

Jeżeli gdzie znajduje się w środku zdania złożonego, to wtrącone zdanie ujmuje się w dwa przecinki, np.

Tam, gdzie się znalazł, było pusto i cicho.

Stąd, gdzie stałam, nie było nic widać.

 

Jeżeli gdzie wchodzi w skład połączenia tam gdzie, to przecinek stawia się przed całym połączeniem (nie przed gdzie), zgodnie z regułą cofania przecinka, np.

Pojechał na wieś, tam gdzie się urodził.

Ale:

Pojechał tam, gdzie się urodził.

 

Latem wybieram się w góry, tam gdzie ostatnio byliśmy razem.

Ale:

Latem wybieram się tam, gdzie ostatnio byliśmy razem.

 

W pierwszym przypadku zdania składowe rozpoczynające się od tam gdzie nabierają charakteru dopowiedzenia.

W drugiej sytuacji gdzie wprowadza podrzędne zdanie składowe.

Komentarze