Przecinek przed i

Wyraz i pełni w zdaniu funkcję spójnika. Łączy zdania lub części zdań. O przecinku przed i decydują względy składniowe (budowa zdania).

 

 I jako spójnik łączący części zdania

Przed i nie stawia się przecinka, jeśli spójnik łączy równorzędne części zdania, np.

Dostałam od niego książkę i kwiaty.

Kup jajka, ser i wędlinę.

Lubię psy i koty.

 

I jako spójnik łączący zdania współrzędne

Przed i nie stawia się przecinka, jeśli spójnik łączy równorzędne zdania składowe w zdaniu złożonym, np.

Lubię słuchać muzyki i czytać książki.

Codziennie chodzę na siłownię i ćwiczę w domu.

Ona tylko ciągle narzeka i narzeka.

 

I jako spójnik powtórzony

Przecinek przed i stawia się, jeśli spójnik zostaje powtórzony – przecinek powinien znaleźć się dopiero przed drugim i każdym kolejnym spójnikiem, np.

Lubię jabłka i gruszki, i jeszcze śliwki.

Latem zwiedziłam i Francję, i Holandię.

I słońce świeciło, i padał deszcz.

 

W powyższych przykładach powtórzone spójniki pełnią w zdaniu tę samą funkcję. Należy odróżnić taką sytuację od przypadku, kiedy spójnik i zostaje powtórzony, ale łączone przez niego człony nie są równorzędne.

W takich przypadkach nie stawia się przecinka, np.

Dotknęłam klamki i nacisnęłam ją szybko i mocno.

Byłem w kinie i spotkałem tam Piotrka i Marcina.

Pierwsze i łączy współrzędne zdania składowe (dotknęłam i nacisnęłam / byłem i spotkałem). Drugie i łączy natomiast równorzędne części zdań (szybko i mocno / Piotrka i Marcina).

 

I jako spójnik wprowadzający dopowiedzenia i wtrącenia

Przecinek przed i stawia się, jeśli spójnik wprowadza treści o charakterze dopowiedzenia, np.

Znam ją od dawna, i to bardzo dobrze.

Chodzę na siłownię, i to codziennie.

Nie pójdę tam, i koniec.

 

Jeśli dopowiedzenie, wprowadzone przez spójnik i, znajduje się w środku zdania, to nabiera charakteru wtrącenia, które ujmuje się w dwa przecinki, np.

Znam Magdę od dawna, i to bardzo dobrze, dlatego wiem, czego można się po niej spodziewać.

 

I jako spójnik zamykający zdanie podrzędne w zdaniu złożonym

Przecinek przed i stawia się, jeśli spójnik zamyka zdanie podrzędne w zdaniu złożonym, np.

Lubię oglądać filmy, które trzymają w napięciu, i słuchać muzyki, która mnie relaksuje.

Zdecyduj w końcu, co robimy, i zacznijmy działać.

 

Zdań nadrzędnych (Lubię oglądać filmy i słuchać muzyki / Zdecyduj i zacznijmy działać) połączonych spójnikiem i nie rozdziela się przecinkiem.

Wplecione zdania podrzędne (trzymają w napięciu, mnie relaksuje / co robimy) wymagają jednak wydzielenia przecinkami.

 

I jako spójnik wynikowy

Przed i można postawić przecinek, jeśli spójnik pełni funkcję wynikową (równoznaczną z więc czy toteż), np.

Nie spałem dziś w nocy, i jestem bardzo zmęczony.

Ta wieża jest bardzo wysoka, i nie każdy na nią wejdzie.

Komentarze