Przecinek przed iż

Wyraz pełni w zdaniu funkcję spójnika. Wprowadza podrzędne zdania składowe w zdaniu złożonym. Zdanie wprowadzone przez rozwija treść zdania nadrzędnego.  

Spójnik znaczy to samo co że. Jest jednak słowem książkowym. Używa się go zwykle, aby uniknąć powtórzenia że.

 

Przed stawia się przecinek, np.

Zapomniałam, mieliśmy się spotkać.

Obiecuję, zrobię to dla ciebie.

Powiedział, to naprawi.

Nie sądziłam, zajmie mi to tyle czasu.

 

Jeśli spójnik wprowadza zdanie wtrącone, to oddziela się je przecinkami, np.

O tym, miałam oddać książki do biblioteki, przypomniałam sobie dopiero przed chwilą.

Komentarze

~ Oskar
4/14/20, 9:48 AM
Dziękuję