Przecinek przed jakby

Wyraz jakby występuje w zdaniu w roli spójnika lub partykuły.

Wprowadzając zdanie składowe, określa warunki zaistnienia tego, o czym mowa w zdaniu nadrzędnym. Może wyrażać podobieństwo, opisywać sytuację prawdopodobną. Jako partykuła osłabia znaczenie słów, może sygnalizować, że treści nie powinny być rozumiane dosłownie.

O postawieniu przed jakby przecinka decyduje budowa zdania.

 

Kiedy przed jakby stawia się przecinek?

Przecinek przed jakby stawia się, jeśli wyraz ten wprowadza podrzędne zdania składowe w zdaniu złożonym, np.

Przyjechałby do ciebie, jakby miał na to czas.

Wygląda, jakby spał.

Przeprosiłaby was, jakby czuła się winna.

 

Jeżeli jakby znajduje się na początku zdania złożonego, to przecinkiem oddziela się całe zdanie składowe, np.

Jakby mógł, na pewno by to zrobił.

Jakby to znalazła, to by wam oddała.

 

Jeśli jakby wprowadza wtrącenie lub dopowiedzenie, to oddziela się je przecinkiem, np.

Nagle usłyszał coś, jakby grzmot, co przerwało panującą wokół ciszę.

Przyszedł, jakby na zawołanie, kiedy akurat miałam do niego dzwonić.

 

Kiedy przed jakby nie stawia się przecinka?

Nie stawia się przecinka przed jakby, jeśli wyraz wprowadza człon porównawczy w zdaniu pojedynczym, np.

Usłyszał jakby grzmot.

Dzień wydawał się jakby pogodniejszy.

Czułam w żołądku jakby gorące żelazo.

 

Komentarze