Przecinek przed jako

Wyraz jako wskazuje na rolę, funkcję lub szczególny charakter czegoś. Łączy się z rzeczownikiem lub innym wyrazem w jego funkcji.

 

Przed jako zasadniczo nie stawia się przecinka, np.

Pojechał tam jako przedstawiciel naszego kraju.

Był bardzo wymagający jako szef.

Uważam, że jako rodzic mam decydujący głos w sprawie wychowania mojego syna.  

Przyszedłem tam jako pierwszy.

 

Jeśli część zdania wprowadzona przez wyraz jako ma charakter wtrącenia, to wydziela się je dwoma przecinkami, np.

Szkoła, jako placówka oświatowa, powinna znać edukacyjne potrzeby uczniów.

Marek, jako nauczyciel, cieszył się sympatią wśród uczniów.

 

Jeśli część zdania wprowadzona przez jako określa przyczynę, to możemy oddzielić ją przecinkiem, np.

Był ceniony, jako wybitny naukowiec. (Ceniono go, ponieważ był wybitnym naukowcem).

Jest bardzo popularny, jako gwiazda muzyki pop. (Jest bardzo popularny, ponieważ jest gwiazdą muzyki pop).

Masz prawo do zasiłku, jako rodzic. (Masz prawo do zasiłku ze względu na to, że jesteś rodzicem).

Komentarze