Przecinek przed jako że

Połączenie wyrazowe jako że pełni w zdaniu funkcję spójnika. Wprowadza podrzędne zdania składowe w zdaniu złożonym. Wyraża przyczynę lub motywację.

Znaczy tyle co ponieważ, bo, gdyż.

 

Przed jako że stawia się przecinek – przecinek powinien znaleźć się przed całym połączeniem, np.

Zadzwonił do niej, jako że nie przyszła dziś do szkoły.

Poszła do lekarza, jako że źle się czuła.

 

Jeśli jako że znajduje się na początku zdania złożonego, to przecinkiem wydziela się całe zdanie składowe, np.

Jako że od miesiąca stosuję dietę, schudłam już pięć kilogramów.

Jako że przez całe życie zajmowałam się tym zagadnieniem, wiem prawie wszystko na ten temat.

 

Jeśli jako że znajduje się w środku zdania złożonego i wprowadza wtrącenie, to wydziela się je przecinkami, np.

Moja mama, jako że jest pielęgniarką, mogła zrobić mi ten zastrzyk.

Ta książka, jako że jest kompleksowym opracowaniem, da ci odpowiedzi na wszystkie pytania.

Komentarze