Przecinek przed jednak

Wyraz jednak może występować w zdaniu jako spójnik lub partykuła. O postawieniu przecinka przed jednak decyduje jego funkcja w zdaniu.

 

Jednak jako spójnik

Jednak jako spójnik łączy zdania współrzędne lub równorzędne części zdań. Wyraża przeciwieństwo, kontrast lub zapowiada inne ujęcie treści.

Przed jednak stawia się przecinek, np.

 

Na miejsce przyjechała karetka pogotowia, jednak było już za późno.

Obiecał dochować tajemnicy, jednak wszystko im powiedział.

  

Jeśli jednak nie występuje na początku zdania składowego, to przecinkiem oddziela się całe zdanie, np.

Było bardzo zimno, postanowiliśmy jednak iść na spacer.

Pracowałem ciężko, ciągle jednak brakowało mi pieniędzy.

 

Jednak jako partykuła

Jednak jako partykuła komunikuje, że opisany stan rzeczy istnieje wbrew oczekiwaniom.

 

Nie stawia się przed nim przecinka, np.

Miałeś jednak rację.

Kłamstwo jednak zawsze wyjdzie na jaw.   

Komentarze