Przecinek przed jeśli/jeżeli

Wyrazy jeżeli/jeśli pełnią w zdaniach funkcje spójników. Wprowadzają podrzędne zdania składowe w zdaniach złożonych. Wyrażają warunek lub przyczynę, wprowadzają ograniczenie.

 

Przed jeżeli/jeśli stawia się przecinek, np.

Pójdziemy na spacer, jeżeli będzie ładna pogoda.

Zadzwonię do ciebie, jeśli tylko będę mogła.

Zrobię to, jeśli coś mi obiecasz.

 

W sytuacji gdy jeżeli/jeśli występuje na początku zdania złożonego, to przecinkiem oddzielamy całe zdanie składowe, np.

Jeśli się nie myślę, jutro masz urodziny.

Jeżeli nie zdam tego egzaminu, będę musiał znów się uczyć.

Jeśli opowiesz mi o wszystkim, postaram się to zrozumieć.

Komentarze

~ Mars
5/31/21, 6:11 PM
ok