Przecinek przed kiedy

Wyraz kiedy wprowadza podrzędne zdania składowe w zdaniu złożonym. Określa czas zdarzenia, o którym mowa w zdaniu nadrzędnym. W języku potocznym może wyrażać również przyczynę i warunek treści zdania nadrzędnego.  

 

Przed kiedy stawia się przecinek, np.

Nie wiem, kiedy to się stało.

Przychodź do mnie, kiedy tylko chcesz.

Rozłączył się, kiedy chciałam mu jeszcze coś powiedzieć.

Zrobiłam to, kiedy spałeś.

 

Jeżeli kiedy znajduje się na początku zdania złożonego, to całe zdanie składowe oddziela się przecinkiem, np.

Kiedy wracałam do domu, spadł deszcz.

Kiedy dzwoniłeś, byłam w łazience.

Kiedy jesteś taka mądra, to zrób to sama.

 

Jeżeli kiedy znajduje się w środku zdania złożonego i wprowadza wtrącenie, to ujmuje się je w dwa przecinki, np.

We wtorek, kiedy szłam do pracy, spotkałam Marka.

Teraz, kiedy są wakacje, nie muszę wstawać o świcie.

Komentarze