Przecinek przed który

Wyraz który (która, które, którzy) wprowadza podrzędne zdania składowe w zdaniu złożonym.

 

Przed który stawia się przecinek, np.:

Nie wiem, który z was mówi prawdę.

Podaj mi tę książkę, która leży na biurku.

 

Jeśli zdanie wprowadzone przez zaimek który znajduje się na początku zdania złożonego, przecinkiem wydziela się całe zdanie podrzędne, np.:

Który z nich jest godny zaufania, naprawdę nie wiem.

 

Jeśli który wprowadza w zdaniu wtrącenie, to ujmuje się je w dwa przecinki, np.:

Obraz, który widzimy, pochodzi z XVIII wieku.

Ta kobieta, którą spotkałam, powiedziała mi, że wszystko jest w porządku.

 

Jeśli który występuje w połączeniu z innymi wyrazami (w, na, podczas, do, o, według, dla itd.), to przecinek stawia się przed towarzyszącym zaimkowi wyrazem, a nie przed który, np.:

To jest dom, w którym się wychowałam.

Marek to człowiek, na którego można liczyć.

Byłam ostatnio koncercie, podczas którego włączył się alarm przeciwpożarowy.

 

Jeśli zaimek który powtarza się w zdaniu złożonym, wprowadzając dwa zdania współrzędne wobec siebie, które łączy spójnik łączny, rozłączny lub wyłączający (i, oraz, lub, bądź, albo, ani), to przed drugim zdaniem przecinka się nie stawia, np.:

Znałam kobietę, która uwielbiała koty i która miała ich w domu aż osiem.

To jest dom, który jest w bardzo dobrym stanie i który nie wymaga remontu.

 

Komentarze