Przecinek przed lecz

Wyraz lecz pełni w zdaniu funkcję spójnika. Łączy zdania lub części zdań, wyrażając przeciwieństwo lub kontrast ich treści.

 

Przed lecz zawsze stawia się przecinek – zgodnie z ogólną zasadą, która mówi, żeby przecinkiem poprzedzać spójniki przeciwstawne (takim jest lecz, jak również a, ale, tylko), np.:

Zawsze byłam optymistką, lecz ostatnio mam czarne myśli.

Mój pokój jest niewielki, lecz bardzo wygodny.

Nie jestem strachliwy, lecz rozsądny.

Nie chodzi o to, żeby cię przekonać, lecz o prawdę.

Chciałam iść na spacer, lecz pogoda nie sprzyjała przechadzkom.

Komentarze