Przecinek przed mimo że/mimo iż

Mimo że/mimo iż to spójnik wprowadzający zdania składowe w zdaniu złożonym. Znaczy tyle co „chociaż”, „choć”.

 

Przed mimo że/mimo iż stawiamy przecinek – przecinek powinien się znaleźć przed całym spójnikiem złożonym. Nie stawia się przecinka pomiędzy jego członami (pomiędzy mimo a że/), np.

Nie byłam głodna, mimo że nic dziś nie jadłam.

Przyjęcie się udało, mimo że nie wszyscy goście dotarli.

 

Jeśli mimo że/mimo iż znajduje się na początku zdania złożonego, to całe zdanie składowe oddziela się przecinkiem, np.

Mimo iż wstałam dziś wcześniej niż zwykle, spóźniłam się do pracy.

Mimo że dbam o swoje zdrowie, ciągle źle się czuję.

 

Jeśli mimo że/mimo iż znajduje się w środku zdania i nabiera charakteru wtrącenia, to wydziela się je dwoma przecinkami, np.

Znów, mimo że dużo się uczyłam, nie zdałam egzaminu.

Ta książka, mimo iż ma ciekawą fabułę, nie zachwyciła mnie szczególnie.   

Komentarze