Przecinek przed natomiast

Wyraz natomiast pełni w zdaniu funkcję spójnika. Łączy zdania współrzędne lub równorzędne części zdań. Uwydatnia przeciwstawne lub kontrastujące ze sobą treści. Znaczy tyle co „za to”.

 

Jeśli wyraz natomiast wprowadza współrzędne zdania składowe w zdaniu złożonym, to stawia się przed nim przecinek, np.

Nie mam ochoty na lody, natomiast z przyjemnością zjem kawałek tortu.

Wczoraj czułam się dobrze, natomiast dzisiaj nie mam na nic siły.

 

Spójnik natomiast może występować również w zdaniu pojedynczym. Nawiązuje wówczas do treści zdania poprzedzającego.

W takiej sytuacji nie stawia się przed nim przecinka, np.

Oni zajmą się wszystkim. My natomiast musimy ustalić plan działania.

Nie oczekuję tego od ciebie. Mam natomiast inną prośbę.  

Komentarze