Przecinek przed nawet

Wyraz nawet pełni w zdaniu funkcję partykuły. Sygnalizuje, że coś jest nietypowe, niezwykłe, nieoczekiwane.

 

Zasadniczo nie stawia się przed nim przecinka, np.

Przyszła i nawet się nie odezwała.

Nie zostawiła po sobie nawet jednego śladu.

Skradziono mu nawet buty i kurtkę.

Okazało się, że nawet on o tym nie wiedział.

  

Jeśli jednak wyraz nawet wprowadza część zdania, która konkretyzuje czy uściśla poprzedzającą ją wypowiedź, to stawia się przed nim przecinek, np.

U nas jest zimno, nawet latem.  

Zawsze jej towarzyszył, nawet w chwilach największego zagrożenia.

Dalej tam pracowałem, nawet awansowałem.   

 

Jeśli wprowadzona przez nawet treść znajduje się w środku zdania, to całą wydziela się przecinkami, np. 

Jego książki były dobre, nawet świetne, ale nie zgodził się na ich publikację.

Zrezygnowała ze wszystkiego, nawet z najdrobniejszych przyjemności, aby im pomóc.   

Komentarze