Przecinek przed niż

Wyraz niż pełni w zdaniu funkcję spójnika. Wskazuje na różnicę w stopniu nasilenia porównywanych ze sobą cech, stanów lub czynności. O przecinku przed niż decyduje budowa zdania.

Przecinek przed niż stawia się w zdaniach złożonych porównawczych. Natomiast w zdaniach pojedynczych przed niż przecinka być nie powinno.  

 

Kiedy przed niż stawiamy przecinek?

Przed niż stawiamy przecinek, kiedy spójnik wprowadza zdanie podrzędne. To znaczy, że wprowadzony człon porównawczy zawiera osobową formę czasownika (orzeczenie), np.

Jest gorzej, niż sądziłem.

Dał nam więcej, niż wcześniej obiecywał.

To kosztowało mniej, niż się spodziewałam.

 

Przecinek przed niż stawiamy również, kiedy spójnik wprowadza równoważnik zdania. To znaczy, że wprowadzony człon porównawczy zawiera bezokolicznik, np.

Wolę poczekać, niż stracić tę szansę.

Łatwiej jest powiedzieć, niż zrobić.

 

Kiedy przed niż nie stawiamy przecinka?

Przed niż nie stawiamy przecinka, kiedy spójnik występuje przed członem porównawczym w zdaniu pojedynczym, np. 

Małgosia jest ładniejsza niż jej siostra.

Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.

Moja mama gotuje lepiej niż ty. 

Komentarze