Przecinek przed ponieważ

Wyraz ponieważ pełni w zdaniu funkcję spójnika. Wprowadza zdanie podrzędne w zdaniu złożonym. Wyraża przyczynę lub motywację.

 

Przed ponieważ zawsze stawia się przecinek, np.:

Nie mogę teraz rozmawiać, ponieważ jestem bardzo zajęty.

Wróciliśmy dziś wcześniej do domu, ponieważ pogoda nie sprzyjała spacerom.

 

Jeśli spójnik ponieważ znajduje się na początku zdania złożonego, to po pierwszym zdaniu składowym stawia się przecinek, np.:

Ponieważ jestem bardzo zmęczona, muszę położyć się dziś wcześnie spać.

Ponieważ musiałem wyjechać, nie byłem wczoraj w pracy.

 

Jeśli spójnik ponieważ wprowadza w zdaniu wtrącenie, to ujmuje się je w dwa przecinki, np.:

Dzisiejsze zebranie, ponieważ było bardzo ważne, przedłużyło się o godzinę.

Gatunek ten, ponieważ jest zagrożony, powinno się chronić szczególnie.

Komentarze