Przecinek przed skoro

Wyraz skoro pełni w zdaniu funkcję spójnika. Wprowadza podrzędne zdania składowe w zdaniu złożonym. Wyraża przyczynę lub warunek.

 

Przed skoro stawia się przecinek, np.

Zrobię to, skoro tak nalegasz.

Musiał dziwnie wyglądać, skoro wszyscy zwracali na niego uwagę.   

Jak mamy rozmawiać o tej książce, skoro jej nie przeczytałeś.

Jak mam im ufać, skoro zawiedli mnie już tyle razy.

 

Jeśli skoro występuje na początku zdania złożonego, to przecinkiem oddziela się całe zdanie składowe, np.

Skoro nie możesz mi pomóc, to chociaż nie przeszkadzaj.

Skoro podjąłeś taką decyzję, nie mam już nic więcej do powiedzenia w tej sprawie.

Skoro nie zrozumiałaś, musiałam wyrazić się niezbyt jasno.

 

Jeśli skoro znajduje się w środku zdania i wprowadza wtrącenie, to wydziela się je przecinkami, np.

Postanowiłam, że pod koniec wakacji, skoro wtedy mam urlop, wybiorę się do Paryża.

Iść z tobą do kina, skoro sobie tego nie życzysz, nie zamierzam.

Komentarze