Przecinek przed spójnikami podrzędnymi

Zdanie podrzędne zawsze oddzielamy przecinkiem od zdania nadrzędnego, i to niezależnie od ich kolejności. Przecinkami wydzielamy także zdanie podrzędne wplecione w zdanie nadrzędne.

Zdania podrzędne mogą być wprowadzane przez spójniki, partykuły i zaimki. Najważniejsze z nich to: aby, aczkolwiek, albowiem, aż, ażeby, bo, bowiem, by, byle, chociaż, choć, chyba że, co, czy, dlaczego, dlatego, dokąd, dopiero gdy, dopóki, gdy, gdyby, gdyż, gdzie, ile, iż, jak, jakby, jak gdyby, jaki, jakkolwiek, jakoby, jako że, jeśli, jeżeli, kiedy, kim, komu, kto, który, mimo iż, mimo że, odkąd, po co, po czym, podczas gdy, pomimo iż, pomimo że, ponieważ, póki, skąd, skoro, tak jak, tylko że, tym bardziej że, za co, zanim, zwłaszcza gdy, zwłaszcza że, że aż, żeby.

Jeśli któreś z tych wyrażeń wprowadza zdanie podrzędne następujące po zdaniu nadrzędnym, stawiamy przed nim przecinek.

Przykłady:
Nie jedz tak szybko, bo się zadławisz.
Bardzo go nie lubię, dlatego unikam z nim kontaktu.
Zastanawiam się, czy zdążymy.

Komentarze

~ xd
3/24/20, 8:00 PM
Nie istnieje takie słowo jak "fajne".
~ lucy
3/24/20, 9:43 AM
fajne
~ Caroline
5/13/18, 7:36 AM
A ogółem to fajne dodawanie żeby napisać kom.
~ Caroline
5/13/18, 7:33 AM
fajne do nauki