Przecinek przed stąd

Wyraz stąd zwykle pełni rolę spójnika wynikowego. Może jednak wystąpić w zdaniu również w innej roli.

O postawieniu przed nim przecinka decyduje jego funkcja w zdaniu.

 

Stąd jako spójnik

Stąd jako spójnik łączy współrzędne zdania składowe w zdaniu złożonym. Wyraża następstwo, konsekwencje, skutek. Znaczy tyle co z tego powodu, dlatego.

 

Stawia się przed nim przecinek, np.

Często opuszczał lekcje, stąd miał duże kłopoty w nauce.

Jestem chory, stąd musiałem dziś zostać w domu.

Straciłam pracę, stąd powinnam szukać nowego miejsca zatrudnienia.

 

Inne funkcje wyrazu stąd

Wyraz stąd może znaczyć również z tego miejsca. W tej funkcji występuje w zdaniu pojedynczym, nie stawia się przed nim przecinka, np.

Zabierz stąd dzieci.

Jak się stąd wyrwać?

Nie oddalaj się stąd.

O kilometr stąd jest miasto.

 

Wyrazu stąd używa się ponadto w znaczeniu od tego. Jeśli w tej funkcji znajduje się na początku zdania składowego, to stawia się przed nim przecinek, np.

Zaczął opuszczać lekcje, stąd już tylko krok do kłopotów w nauce.

Mój pies ma puszystą sierść, stąd jego imię Puszek.

Komentarze