Przecinek przed tak aby

Połączenie wyrazowe tak aby wyraża skutek, wniosek lub następstwo.

 

Przed wyrażeniem tak aby stawia się przecinek – przecinek powinien znaleźć się przed całym połączeniem, np.

Mówiła szeptem, tak aby nikt nie usłyszał.

Czytałam list wolno i dokładnie, tak aby niczego nie pominąć.

 

Jeśli jednak akcent zdaniowy pada na wyraz tak, wyjątkowo stawiamy przed nim przecinek, np.

Zrobiłam to tak, aby wszyscy byli zadowoleni.

Powiedziałam to tak, aby usłyszał.

Komentarze