Przecinek przed tylko że

Połączenie wyrazowe tylko że pełni w zdaniu funkcję spójnika. Łączy zdania współrzędne.

Wprowadzone przez spójnik tylko że zdanie uzupełnia treść zdania poprzedniego, przy czym dodaje również pewne zastrzeżenie.

 

Przed tylko że stawia się przecinek – przecinek powinien znaleźć się przed całym wyrażeniem, np.

Ta książka jest bardzo ciekawa, tylko że za długa.

Dzisiaj jest bardzo ciepło, tylko że wieje chłodny wiatr.

Był niezwykle zdolny, tylko że bardzo leniwy.

Komentarze