Przecinek przed w

Przed w stawia się przecinek, kiedy występuje razem z zaimkiem i oddziela podrzędne zdanie składowe w zdaniu złożonym, np. 

To jest dom, w którym się wychowałam.

Nie lubię miejsc, w których jest dużo ludzi.

Mój kolega otworzył restaurację, w której można zjeść świeże owoce morza.

Komentarze