Przecinek przed w przypadku gdy/w sytuacji gdy

Połączenia wyrazowe w przypadku gdy/w sytuacji gdy wprowadzają zdania składowe w zdaniu złożonym.

 

Przed w przypadku gdy / w sytuacji gdy stawia się przecinek – przecinek powinien znaleźć się przed całym połączeniem, np.

Zrobię to, w przypadku gdy nie będzie innego wyjścia.

Należy przeprowadzić operację, w sytuacji gdy życie pacjenta jest zagrożone.

 

Jeśli w przypadku gdy/w sytuacji gdy znajduje się na początku zdania złożonego, to przecinkiem oddziela się całe zdanie składowe, np.

W sytuacji gdy nie dojdziemy do porozumienia, nasza dalsza współpraca nie będzie możliwa.

W przypadku gdy wszyscy zachorujemy, nasz wyjazd trzeba będzie przełożyć.

Komentarze