Przecinek przed z tym że

Połączenie wyrazowe z tym że pełni w zdaniu rolę spójnika. Wprowadza części zdania albo zdania składowe w zdaniu złożonym. Uzupełnia poprzednie treści, wyraża pewne zastrzeżenie.

 

Przed z tym że stawia się przecinek – przecinek powinien znaleźć się przed całym połączeniem, np.

Zacznę dziś czytać tę książkę, z tym że dopiero wieczorem.

Przygotuję dziś kolację, z tym że bez mięsa.

Przyjdę dziś do ciebie, z tym że mogę nie zdążyć przed dwudziestą.

Zgodzę się na to, z tym że mam jeden warunek.

Komentarze