Przecinek przed zanim

 Wyraz zanim pełni w zdaniu funkcję spójnika. Wprowadza podrzędne zdanie składowe w zdaniu złożonym.

Wyraz zanim wskazuje na następstwo w czasie. Oznacza to, że wprowadzone przez spójnik zdanie podrzędne opisuje czynność późniejszą od tej, o której mowa w zdaniu nadrzędnym.

 

Przed zanim stawia się przecinek, np.

Wyszłam, zanim wróciłeś do domu.

Zrób zakupy, zanim pójdziesz do kina.

Zdążyłem dobiec na przystanek, zanim odjechał autobus.

 

Jeśli zanim występuje na początku zdania złożonego, to oddziela się przecinkiem całe zdanie składowe, np.

Zanim odpowiesz, zastanów się dobrze.

Zanim zdecyduję się na wyjazd, muszę złożyć wniosek o urlop.

 

Jeśli zdanie składowe wprowadzone przez spójnik zanim znajduje się w środku zdania złożonego i ma charakter wtrącenia, to ujmuje się je w dwa przecinki, np.

Zawsze, zanim wyjdę z domu, sprawdzam, czy zamknęłam wszystkie okna.

Codziennie, zanim pójdę do pracy, biegam w pobliskim parku.

 

 

Komentarze