Przecinek przed zatem

Wyraz zatem pełni w zdaniu funkcję spójnika. Łączy współrzędne zdania wynikowe lub równorzędne części zdania.

Wprowadzone przez zatem zdania lub części zdań określają skutek, wniosek lub uzasadnienie treści wcześniejszych.

 

W zdaniu złożonym przed zatem stawia się przecinek, np.

Odrobiłam lekcje, zatem teraz mogę odpocząć.

Jest bardzo ciepło, zatem możemy iść nad plażę.

 

Jeśli jednak zatem nie występuje na początku zdania składowego, to przecinek stawia się przed pierwszym jego członem, np.

Wszystko jest gotowe, możemy zatem zaczynać.

Mam ochotę obejrzeć film, pójdę zatem do kina.

 

Spójnik zatem może występować również w zdaniu pojedynczym, które nawiązuje do treści zdania poprzedniego. Nie stawia się przed nim przecinka, np.

Jest piąta. Musimy zatem jechać.

Skończyło mi się masło. Pójdę zatem do sklepu.

 

Komentarze