Przecinek przed zwłaszcza gdy

 Połączenie wyrazowe zwłaszcza gdy pełni w zdaniu funkcję spójnika. Wprowadza podrzędne zdania składowe w zdaniu złożonym.

 

Przed zwłaszcza gdy stawia się przecinek – przecinek powinien znaleźć się przed całym połączeniem, np.

Powinieneś pić dużo wody, zwłaszcza gdy jest gorąco.

Lubię na nią patrzeć, zwłaszcza gdy się uśmiecha.

Bywał niemiły, zwłaszcza gdy nie czuł się zbyt dobrze.

Ona mnie drażni, zwłaszcza gdy próbuje dawać mi rady.

Trzeba pamiętać o ludziach bezdomnych, zwłaszcza gdy przychodzi mroźna zima.

 

Te same zasady dotyczą połączeń: zwłaszcza kiedy, zwłaszcza że, zwłaszcza jeżeli.

 

Komentarze