Przekleństwa i wulgaryzmy

Przekleństwa i wulgaryzmy znajdziemy w każdym języku. Funkcjonują one praktycznie od początku naszej cywilizacji. Użycie ich w mowie potocznej jest niezwykle częstym zjawiskiem. Można powiedzieć, że wykraczają poza kulturę języka i źle na niego wpływają.

Słowa i zwroty, które możemy zaliczyć do tej grupy, służą zazwyczaj wyrażaniu emocji, niestety, raczej tych negatywnych. Nie wnoszą żadnych istotnych informacji. Niektórzy językoznawcy wskazują, że istnieje pięć wulgarnych słów, od których są tworzone wszelkie kombinacje.

Mimo powszechnej opinii, że wulgaryzmy i przekleństwa znajdują się na marginesie języka, wielu twórców wykorzystuje je w swoich utworach. Ma to na celu m.in. jak najlepsze przedstawienie postaci i oddanie kolorytu środowiskowego bohaterów.

Czym się różni wulgaryzm od przekleństwa?

Przekleństwo to obelżywe określenie, używane w celu ukazania negatywnego stosunku do kogoś lub czegoś, obrazujące napięcie emocjonalne, zaś wulgaryzm to zwrot lub wyrażenie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite, będące dosadnym określeniem zjawiska lub sytuacji, które można zastąpić innym, neutralnym.

Wulgaryzmy i przekleństwa mogą pełnić różne funkcje, np. wyrażać złość, gniew, dezaprobatę lub groźbę.

Komentarze