Przerzutnia

Przerzutnia polega na przerzuceniu do następnego wersu wyrazu lub kilku wyrazów, które pod względem treści należą do wersu poprzedniego.

Przerzutnia zaburza strukturę zdaniową – pojawia się wówczas rozbieżność między intonacją a podziałem na wersy. Jednym z twórców, którzy chętnie sięgali po ten składniowy środek stylistyczny, jest m.in. Jan Kochanowski.

 

Rodzaje przerzutni

Przerzutnia wbrew pozorom może zachodzić nie tylko w obrębie następujących po sobie wersów. W związku z tym możemy wyróżnić przerzutnię:

- średniówkową – przeniesienie jednego członu wersu do następnego;

- klauzulową – przeniesieniu wyrazu lub części zdania do następnego wersu (najczęstszy typ przerzutni);

- międzyzwrotkową – zachodzi w obrębie dwóch strof.

 

Przykład:

Ty mnie przy sobie postaw, a przezpiecznie

Będę wojował i wygram statecznie!

(Mikołaj Sęp Sarzyński, Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem)

Komentarze