Przydawka

Przydawką nazywamy część zdania określającą rzeczownik. Odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje? ile? ilu? czego? z czego? (wskazuje wówczas na cechy wyrazu, który określa).

Przydawka może być wyrażona różnymi częściami mowy:

  • przymiotnikiem,
  • rzeczownikiem,
  • liczebnikiem,
  • zaimkiem,
  • wyrażeniem przyimkowym.

 

Rodzaje przydawek

W języku polskim istnieje kilka rodzajów przydawek: przymiotne, rzeczowne, dopełniaczowe i przyimkowe.

Przydawka przymiotna jest wyrażona przymiotnikiem, zaimkiem przymiotnym, imiesłowem przymiotnikowym lub liczebnikiem.

Przykłady:

Wczoraj widziałem piękną dziewczynę.

Ania zrobiła mi podwójny warkocz.

 

Przydawka rzeczowna, nazywana też przydawką mianownikową, ponieważ jest wyrażona rzeczownikiem w mianowniku.

Przykłady:

Instalację sprawdził inżynier elektryk.

Zajęcia poprowadzi profesor Nowak.

 

Przydawka dopełniaczowa jest wyrażona rzeczownikiem w dopełniaczu.

Przykłady:

To jest torebka mamy.

Wiatr uszkodził dach budynku.

 

Przydawka przyimkowa jest wyrażona przyimkiem.

Przykład:

Kupiłam sukienkę w paski.

Ola stłukła miskę z porcelany.

Komentarze