Przypadki

Przypadki służą do wyrażania stosunków zachodzących między składnikami wypowiedzenia, a więc pomagają odróżnić podmiot od dopełnienia, okolicznika czy przydawki.

We  współczesnej polszczyźnie jest siedem przypadków (dla ułatwienia podano słowo posiłkowe charakterystyczne dla każdego przypadku):

1. Mianownik (M – kto? co?) jest, są np. (liczba pojedyncza) miś, (liczba mnoga) misie
2. Dopełniacz (D – kogo? czego?) nie ma, np. (liczba pojedyncza) misia, (liczba mnoga) misiów
3. Celownik (C – komu? czemu?) przyglądam się, np. (liczba pojedyncza) misiowi (liczba mnoga), misiom
4. Biernik (B – kogo? co?) widzę,np. (liczba pojedyncza) misia, (liczba mnoga) misie
5. Narzędnik (N – z kim? z czym?) idę, np. (liczba pojedyncza) misiem, (liczba mnoga) misiami
6. Miejscownik (Msc – o kim? o czym?) myślę, np. (liczba pojedyncza) misiu, (liczba mnoga) misiach
7. Wołacz (W – o!) o!, np. (liczba pojedyncza) misiu!, (liczba mnoga) misie!

Mianownik i wołacz w wielu wyrazach mają tę samą formę. Wołacz jest osobliwym przypadkiem, ponieważ nie wskazuje na związki w wypowiedzeniu, a jedynie jest formą rzeczownika używanego w funkcji apelu podczas zwracania się do innych (choć coraz częściej zastępowany w niej przez mianownik).

Kategorię przypadka mają: rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek oraz imiesłowy przymiotnikowe.

Komentarze