Przysłówek

Przysłówek jest samodzielną, nieodmienną częścią mowy. W zdaniu pełni on zazwyczaj funkcję okolicznika.

Przysłówki nazywają cechy czynności lub stanu, dlatego mogą określać m.in.:

 • miejsce, np. daleko;
 • czas, np. wczoraj;
 • liczbę, np. trochę;
 • stopień, np. nieco;
 • smak, np. gorzko;
 • rozmiar, np. szeroko;
 • kolor, np. czerwono.

 

Przysłówek odprzymiotnikowy

Większość przysłówków jest utworzona od przymiotników, dlatego nazywamy je odprzymiotnikowymi.

Przykłady: wolno, szybko, pięknie, źle, niesamowicie, doskonale, głośno, wesoło

 

Pozostałe przysłówki, które odpowiadają na pytania gdzie? kiedy?, nie pochodzą od przymiotników.

Przykłady: wczoraj, pojutrze, dzisiaj, wszędzie, daleko, gdziekolwiek, nigdzie, bokiem

 

Stopniowanie

Przysłówki się nie odmieniają, ale większość z nich podlega stopniowaniu (podobnie jak przymiotniki):

 • regularnemu, np. cicho, ciszej, najciszej;
 • nieregularnemu, np. źle, gorzej, najgorzej;
 • opisowemu, np. elegancko, bardziej elegancko, najbardziej elegancko.

Przykłady przysłówków, które się nie stopniują: boso, goło, jutro, wczoraj, teraz, wiecznie.

 

Pisownia nie z przysłówkami

Partykułę nie piszemy razem z:

 • przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym, np. niemiło.

Z kolei nie piszemy osobno z:

 • przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu wyższym, np. nie lepiej;
 • przysłówkami nieodprzymiotnikowymi, np. nie tylko.

Komentarze