Przysłówek

Przysłówek jest samodzielną, nieodmienną częścią mowy. W zdaniu pełni on zazwyczaj funkcję okolicznika.

Przysłówki nazywają cechy czynności lub stanu, dlatego mogą określać m.in.:

- miejsce, np. daleko;

- czas, np. wczoraj;

- liczbę, np. trochę;

- stopień, np. nieco;

- smak, np. gorzko;

- rozmiar, np. szeroko;

- kolor, np. czerwono.

Przysłówek odprzymiotnikowy

Większość przysłówków jest utworzona od przymiotników, dlatego nazywamy je odprzymiotnikowymi.

Przykłady: wolno, szybko, pięknie, źle, niesamowicie, doskonale, głośno, wesoło

Pozostałe przysłówki, które odpowiadają na pytania gdzie? kiedy?, nie pochodzą od przymiotników.

Przykłady: wczoraj, pojutrze, dzisiaj, wszędzie, daleko, gdziekolwiek, nigdzie, bokiem

Stopniowanie

Przysłówki się nie odmieniają, ale większość z nich podlega stopniowaniu (podobnie jak przymiotniki):

- regularnemu, np. cicho, ciszej, najciszej;

- nieregularnemu, np. źle, gorzej, najgorzej;

- opisowemu, np. elegancko, bardziej elegancko, najbardziej elegancko.

Przykłady przysłówków, które się nie stopniują: boso, goło, jutro, wczoraj, teraz, wiecznie.

Pisownia nie z przysłówkami

Partykułę nie piszemy razem z:

- przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym, np. niemiło.

Z kolei nie piszemy osobno z:

- przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu wyższym, np. nie lepiej;

- przysłówkami nieodprzymiotnikowymi, np. nie tylko.

Komentarze

~ newi
4/7/22, 2:26 PM
siema
~ anomim
12/7/21, 4:18 PM
nie pomogło
~ tomasz hajto
5/20/21, 6:59 AM
dzienki
~ tomasz hajto
3/15/21, 6:38 PM
spoko