Składniowe środki stylistyczne

Składniowe środki stylistyczne, jak sama nazwa wskazuje, są związane ze składnią zdań. Należą one do figur retorycznych, które możemy podzielić na figury słów i figury myśli.

Figury słów polegają na łączeniu słów lub zastępowania jednego wyrazu innym w celu bardziej wyrazistego formułowania myśli. Zaliczamy do nich takie środki składniowe, jak:

- elipsa – świadome pominięcie pewnych elementów zdania;

- szyk przestawny – uwypuklenie znaczenia słów poprzez zmianę szyku;

- anafora – powtórzenie wyrazów na początku fraz;

- anakolut – celowe odejście od składniowej poprawności;

- epifora – powtórzenie wyrazów na końcu fraz;

- paralelizm – ciągi zdań o takiej samej lub podobnej budowie;

- gra słów – zestawienie wyrazów o podobnym brzmieniu.

Z kolei figury myśli polegają na szczególnym zestawieniu wyrazów, przyciągającym uwagę odbiorcy, w celu uwydatnienia przekazu. Są to np.:

- pytania retoryczne – pytania, na które nie oczekuje się odpowiedzi, tylko skłania odbiorcę do przemyśleń;

- wykrzyknienia – wyraz lub zdanie odzwierciedlające emocje osoby mówiącej;

- apostrofy – patetyczne zwroty do osób lub bóstw;

- antytezy – zestawienie przeciwstawnych wyrazów lub całych fraz.

Komentarze

~ Jamal
11/27/22, 11:46 AM
Nie ma tego co chcialem
~ miki
2/17/21, 5:46 PM
Elegancko
~ człowiek z dziura zamiast krtani
2/2/21, 9:21 AM
dziemkuje tego potrzebowaem
~ boomer XD
11/25/20, 8:40 AM
nie znalazłam tego czego chciałam