Środki stylistyczne

Środki stylistyczne, nazywane też środkami artystycznego wyrazu, stanowią podstawę stylu artystycznego wykorzystywanego w literaturze. 

Funkcja środków stylistycznych

Środki te pełnią w tekście różne funkcje – mogą być nośnikiem emocji, budować nastrój, świat przedstawiony lub warstwę brzmieniową. Inaczej mówiąc – mają one na celu wywołanie określonego efektu u odbiorcy. Używamy ich na różnych poziomach języka: brzmienia, słowotwórstwa, składni i słownictwa. Dzięki nim poszczególne teksty się różnią, tworząc określony styl.

Właściwe odczytanie środków stylistycznych pozwala dotrzeć do komunikatu artystycznego, który bardzo często jest niewidoczny na pierwszy rzut oka.

Badaniem tekstu pod względem użytych w nim środków stylistycznych zajmuje się stylistyka, czyli dział literaturoznawstwa i językoznawstwa.

Podział środków stylistycznych

Środki stylistyczne dzielimy na:

- fonetyczne,

- leksykalne,

- fleksyjne,

- składniowe,

- słowotwórcze.

Komentarze