Synekdocha

Synekdocha to figura stylistyczna, która polega na określaniu całości lub ogółu przez część, np. cztery kąty (zamiast mieszkanie), i odwrotnie – części przez całość, np. czworonóg (zamiast pies). Przykłady synekdochy może spotkać m.in. w Biblii.

Rodzaje synekdochy

Synekdocha może przybierać różne formy (nie tylko te wskazane w definicji):

- użycia liczby pojedynczej zamiast mnogiej, np. włos się zjeżył zamiast włosy się zjeżyły;

- użycia gatunku zamiast rodzaju, np. dąb zamiast drzewo;

- użycia rodzaju zamiast gatunku, np. gruszka zamiast owoc;

- użycia nazwy konkretnej osoby zamiast określenia, np. prawdziwy z niego Ronaldo zamiast prawdziwy z niego piłkarz.

Jak widać na powyższych przykładach, synekdochę bardzo często stosujemy również w języku codziennym, na co nie zwracamy nawet większej uwagi.

Komentarze