Synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Synonimy to wyrazy o równoważnym znaczeniu, mogą być używane zamiennie w różnych zdaniach, ale przekaz pozostanie ten sam.

Przykład: dombudynek, domostwo, willa, dwór, nieruchomość

 

Podział synonimów

Ze względu na kryterium znaczeniowe i barwę uczuciową wyróżniamy synonimy semantyczne i stylistyczne.

Synonimy semantyczne opisują dane zjawisko, przedmiot lub pojęcie, ujmując różne odcienie znaczeniowe.

Przykład: ładny, piękny, cudowny

Z kolei w przypadku synonimów stylistycznych najważniejsza jest barwa uczuciowa. Dzielą się one na kilka rodzajów:

  • chronologiczne – wyrazy zróżnicowane pod względem czasu, np. binokleokulary;
  • stylowe – wyrazy, które występują głównie w stylu artystycznym, np. mążmałżonek;
  • emocjonalne – wyrazy, które różnią się barwą uczuciową, np. pieskundel;
  • środowiskowe – wyrazy o podłożu środowiskowym, np. samochódgablota;
  • terytorialne – wyrazy charakterystyczne dla danego regionu, np. ziemniakpyra.

Oprócz wymienionych wyżej rodzajów można spotkać jeszcze podział na synonimy różnordzenne i wspólnordzenne.

 

Synonimy całkowite

Istnieją też tzw. synonimy całkowite, którymi da się zastąpić inne wyrazy we wszystkich możliwych kontekstach.

Przykłady: metaforaprzenośnia, alfabet abecadło

 

Wyrazy bliskoznaczne

Wyrazy bliskoznaczne różnią się od synonimów tym, że ich znaczenie jest zbliżone, ale nie równoważne.

Przykład: wierszballada, oda, sonet, poemat

 

Dzięki użyciu synonimów i wyrazów bliskoznacznych można zwiększyć bogactwo wypowiedzi oraz uniknąć powtórzeń.

Komentarze