Tautologia

Tautologia to wyrażenie lub zdanie, którego części mają to samo znaczenie – poszczególne składniki powtarzają identyczne treści. Nazwa pochodzi z języka greckiego i oznacza „to samo słowo”. Tautologia, podobnie jak pleonazm, jest zaliczana do redundantnych połączeń wyrazowych.

Przykłady: źródło i geneza pojęcia, tylko i wyłącznie, poprawa i polepszenie warunków, stan i kondycja osoby

Tautologia a pleonazm

W literaturze te pojęcia bardzo często są używane zamiennie, ale można wskazać pewne cechy, które pozwalają odróżniać je do siebie. W pleonazmie mamy część nadrzędną i podrzędną, z kolei w tautologii wszystkie składniki są równorzędne.

Ponadto tautologia jest zestawieniem wyrazów, natomiast pleonazm związkiem wyrazowym. Oba pojęcia jednak łączy fakt, że są uznawane za błędy językowe, które wynikają z nieznajomości znaczeń poszczególnych wyrazów. W przypadku tautologii, aby zlikwidować błąd, należy usunąć wyraz, który powtarza treść drugiego.

Komentarze